Základní informace – rekvalifikační kurzy

DŮLEŽITÉ: Pro aktuální informace o našich kurzech navštivte naše nové stránky http://www.beautyakademie.cz, kde se můžete také přihlásit online.

Cíl studia

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům kurzu ucelené informace k předmětu kurzu a to jak teoretické, tak praktické. Každý účastník kurzu by měl  po ukončení kurzu být schopen poskytovat profesionální služby zákazníkům. Tyto služby mohou naši absoloventi poskytovat ihned po ukončení kurzu, v případě, že zvolí kombinace se zkouškou profesní kvalifikace (vice v sekci Profesní kvalifikace NSK).

Rozsah kurzu

Rozsah kurzu vždy závisí na druhu kurzu, který si vyberete. Nabízíme standardní, dálkové nebo individuální kurzy. Kurz je možné navštěvovat ve všední den nebo o víkendu. Vybrané kurzy je možné studovat také dálkově. Nabízíme skupinové nebo individuální kurzy. Vždy závisí na Vašich představách a potřebách. Kurzy lze také poskytovat ve Vašich prostorech.

STANDARDNÍ DENNÍ KOSMETICKÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kurzy probíhají vždy pondělí, středa, pátek 9:30 - 14:30 hod. 

Místo konání kurzů - Praha, Hradec Králové. 

Osnovy kurzy se řídí hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací a osnovami Ministerstva školství.

Kurz je zakončen profesní zkouškou NSK.

 
DÁLKOVÉ REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kurzy probíhají vždy v sobotu nebo v neděli 9:00-17.00 hod.

Místo konání kurzů - Praha, Hradec Králové

Osnovy se řídí hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací a osnovami Ministerstva školství. 

Kurz je zakončen profesní zkouškou NSK

 

INDIVIDUÁLNÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kurzy probíhají na základě individuální dohody.

Místo konání kurzů - Praha, Hradec Králové

Osnovy se řídí hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací a osnovami Ministerstva školství. 

Kurz je zakončen profesní zkouškou NSK

 

Konkrétní termíny a podmíny jendnotlivých kurzů naleznete v sekci rekvalifikační kurzy.

 

STUDIJNÍ PODMÍNkY A PRAVIDLA U  REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

Učební lekce u dálkových rekvalifikačních kurzů jsou plánovány individuálně po dohodě s přídělenou lektorkou.Praktické učební lekce probíhájí ve školícíh centrech Praha nebo Hradec Králové. Teoretické okruhy jsou zadávány pro samostudium. Osnovy rekvalifikačního kurzu se řídí Hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací a osnovami Ministerstva školství.

Lektorky jsou studentkám k dispozici ke konzultacím teoretických okruhů. Objednané dálkové rekvalifikační kurzy je nutné dokončit do 4 měsíců od první učební hodiny. Domluvené učební a praktické hodiny je nutné zrušit nebo přeobjednat min 48 hodin před začátkem kurzu. Pokud, tak nebude učiněno, zaniká nárok na náhradní hodiny. Pro náhradní hodiny je nutné kontaktovat přiděleného lektora a domluvit se na náhradních termínech.

Kurz je možné přerušit na základě písemné žádosti studenta, která bude doručena na centrálu školícího centra Beauty akademie, Antala Staška 25, Praha 4, do 4 měsíců od první učební lekce. V případě, že kurz nebude dokončen do 4 měsíců od první učební lekce a nebude zaslána žádost o přerušení kurzu, je považován rekvalifikační kurz za ukončený, studentovi zaniká právo na náhradní učební hodiny a povinnosti poskytovatele kurzu jsou tím splněny. Studentovi nevzniká nárok na žádnou finanční kompenzaci. Studentovi nevzniká nárok na finanční kompenzaci ani v případě, že kurz ukončí předčasně vlastním rozhodnutím.

V případě zrušení účasti na kurzu jsou platné následující storno podmínky:

více než 30 dní před začátkem kurzu - bez storno poplatků

14-30 dní před začátkem kurzu - storno poplatek ve výši 20% z ceny kurzu

méně než 14 dní před začátkem kurzu - storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu

 

Studijní materiály

Skripta jsou součástí každého kurzu, jsou k vyzvednutí ve školícím centru Praha a Hradec Králové po předchozí dohodě. Doporučená literatura je specifikována v učebních materiálech. Spotřeba materiálu pro kurz je vždy zahrnuta v ceně kurzu.

Osvědčení

Absoloventi, kteří úspěšně splní podmínky kurzu získají Osvědčení  o absolovování kurzu. V případě akreditovaného kurzu v soustavě Národních kvalifikací získají Osvědčení profesní kvalifikace platné v celé Evropské unii.

Cena a termíny konání

Cena, místo a termíny jednotlivých kurzů jsou vždy uvedeny u kurzu.

Přihláška na kurz a průběh kurzu

Po vybrání kurzu se přihlašte na e-mailu:info@beautykoncept.cz. Po obdržení e-amailu Vám zašleme informace o kurzu a přihlášku.. Přihláška na kurz se stává platnou až dnem připsání úhrady kurzu na náš účet.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 608 040 015.