Obchodní a reklamační podmínky

 1. Ceny uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní a mohou být měněny jednostranně ze strany dodavatele před uzavření kupní smlouvy.
 2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta podle Občanského zákoníku v rozmezí 6 až 24 měsíců dle druhu subjektu odběratele. Místo plnění reklamace je adresa dodavatele. Odběratel uplatňuje reklamaci na adrese sídla dodavatele, stejně tak si vyzvedává vyreklamované zboží na adrese sídla dodavatele. Pokud odběratel požaduje zaslat vyreklamované zboží na svou adresu, hradí poštovné za zaslání (posláno na dobírku za cenu poštovného). Pokud odběratel reklamuje zboží a požaduje dopravit zboží na svou adresu naší dopravou, potom nese náklady na tuto dopravu dle našeho ceníku.
Pokud zákazník reklamuje zboží po záruce, či během řešení opravy se zjistí, že se nejedná o závadu nebo že se závada nevyskytuje, bude reklamace považována za neoprávněnou. Potom se za takovouto neoprávněnou reklamaci účtuje poplatek 390,- Kč
  Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 1. vady vzniklé běžným používáním
 2. nesprávným použitím výrobku 

 3. nesprávným skladováním
, fyzickým poškozením výrobku, poničením a jinými vadami, které zcela zřejmě nejsou v souladu s běžným používáním výrobku.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 

 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 

 3. do zásilky uveďte důvod reklamace 

 4. dodejte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.