Beauty akademie - kdo jsme

DŮLEŽITÉ: Pro aktuální informace o našich kurzech navštivte naše nové stránky http://www.beautyakademie.cz, kde se můžete také přihlásit online.

  • 12 letá historie
  • vyučují lektoři, které jsou autorizovanou osobou Ministerstva školství a mají minimálně 5 letou praxi v příslušném oboru
  • důraz na praxi
  • vlastní prostorové a materiální vybavení
  • konzultace po absolovování kurzu
  • skupinové, individuální a dálkové kurzy
  • v Praze, Liberci  a Hradci Králové nebo Vašem centru

Akademie nabízí rekvalifikační kurzy a odborná školení od roku 2005. Akademie vznikla na přání našich profesních partnerů, kteří v nabídce odborných seminářů na českém trhu postrádali kvalitní a ucelený systém odborného vzdělávání, jak pro začínající uchazeče, tak pro systém dalšího vzdělávání odborníků. Akademie poskytuje služby v kvalitně vybavených prostorech, jak pro teoretickou, tak praktickou výuku.  Využívá moderních vzdělávacích technik a lektoři jsou odborníci, kteří mají dlouholetou praxi a zkušenosti ve svém oboru. Lektoři jsou autorizovanou osobou registrovanou Ministerstvem školství podle NSK. V rámci kurzů nabízíme konzultace i po absolovování rekvalifikačních kurzů. Cílem našich kurzů a seminářů je poskytnout profesionálům široké spektrum znalostí, jak v teoretické, tak praktické rovině. Vždy klademe velký důraz na praktickou aplikace nabytých znalostí.

Z nabídky našich kurzů si můžete vybrat rekvalifikační kurzy zakončené zkouškou profesní kvalifikace NSK, profesní nebo zájmové semináře.  Nabízíme také kurzy obchodních a marketingocývch dovedností. Nabízíme kosmetické rekvalifikační kurzy, rekvalifikaci pedikúra a manikúra. V nabídce můžete také vybírat z profesních seminářů a zájmových kurzů v oblasti kosmetika, vizážistika, prodlužování řas, pedikúry, manikúry,  masáží, obchodních dovedností a profesních dovedností. Nabídku jednotlivých kurzů naleznete v jednotlivých sekcích. Naše školící centra naleznete v Praze , Liberci a Hradci Králové.

Naším cílem je poskytnout zájemcům o obor způsob vzdělávání, který je osvědčitelný v praxi a díky němuž získájí znalosti a dovednosti důležité pro uplatnění ve vybraném oboru. Nabízíme skupinové, individuální a dálkové kurzy.  Pro firmy nabízíme zaměstnanecká školení na míru.

V  našem školícím středisku na Praze 4  nabízíme kurzy a zkoušky profesní kvalifikace z projektu Národní soustavy kvalifikací - nový systém akreditovaných kurzů a školení platných od roku 2007. Podle nového zákona z roku 2006 si můžete vybrat kurz dle Vašeho uvážení nebo získat kvalifikaci praxí. Schopnost vykonávat vybrané povolání osvědčuje ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE. Po jejím složení jste oprávněna profesi vykonávat. Po složení tzv. ÚPLNÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE (tzn. zkouška KOSMETIČKA  a zkouška VIZÁŽISTKA) můžete ihned po složení požádat o vydání živnostenského listu bez ručení garanta (rekvalifikační kurz již není podmínkou).